Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη προς τη διοίκηση του Δήμου για το Horizon 2020

Στις 28-2-2018, η δημοτική μας παράταξη έκανε το εξής ερώτημα προς τη διοίκηση του Δήμου: Παρακαλώ όπως ενημερωθώ από την αρμόδια Υπηρεσία για τις αιτήσεις του Δήμου (για τα έτη 2016 και 2017) για υποβολή χρηματοδοτούμενων προτάσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020, καθώς και τους αντίστοιχους δημοτικούς προϋπολογισμούς έκαστης. Επίσης,…