Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου 2018

Στις 3-9-2018, η δημοτική μας παράταξη έκανε το εξής ερώτημα προς τη διοίκηση του Δήμου: Παρακαλώ όπως ενημερωθώ από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου για τα Χριστούγεννα του 2018, και συγκεκριμένα: α. Ποιος είναι ο σχεδιασμός ή οι έως τώρα υφιστάμενες προτάσεις (καθώς και οι πιθανές χορηγίες) για το…

Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη για τις χορηγίες του χριστουγεννιάτικου στολισμού 2016

Στις 20-12-2016, η δημοτική μας παράταξη έκανε το ακόλουθο ερώτημα προς την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης: παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής όπου αναφέρεται το αναλυτικό ύψος της χορηγίας κάθε εταιρείας για το χριστουγεννιάτικο στολισμό τού Δήμου