30 ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του Γιάννη Μπουτάρη/ 4. Νέοι χώροι στάθμευσης

Σύμφωνα με το προεκλογικό του πρόγραμμα, ο κος Μπουτάρης είχε θέσει ως στόχο τη δημιουργία «πολλαπλών χώρων στάθμευσης στην περίμετρο του κέντρου και στις συνοικίες που συνδέονται με δημόσια συγκοινωνία». Υποσχέθηκε επίσης, ότι «θα δημιουργηθούν ελεύθεροι υπέργειοι χώροι στάθμευσης στο χώρο της ΔΕΘ, μέχρις ότου μεταφερθεί στην περιοχή που θα επιλεγεί και απελευθερωθεί ο χώρος…