Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οι αγορές των Χριστουγέννων και η τοπική οικονομία

Τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια, η ταχεία ωρίμανση των συνεπειών από την βαριά οικονομική και κοινωνική κρίση έχει δημιουργήσει νέες πραγματικότητες εντός της ελληνικής κοινωνίας. Αυτές επηρεάζουν τις τάσεις στην ελληνική αγορά με τρόπο που δυστυχώς λειτουργεί επιπρόσθετα επιβαρυντικά στον κοινωνικό ιστό της χώρας: Καθώς η πλειοψηφία του πληθυσμού, και ιδίως τα μικροϊδιοκτητικά μεσοστρώματα,…