30 ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του Γιάννη Μπουτάρη/ 2. Νομικό πλαίσιο του ΟΑΣΘ

17.    Νομικό πλαίσιο του ΟΑΣΘ Στο προεκλογικό του πρόγραμμα ο Μπουτάρης πήρε την εξής πολύ σωστή θέση: «Η Δημοτική μας κίνηση εκτιμά ότι ο σχεδιασμός και κυρίως η υλοποίηση και οργάνωση της πρότασής μας, δεν είναι δυνατό να δρομολογηθεί με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τον ΟΑΣΘ. Η θέση μας είναι ότι οι αστικές…