54 προτάσεις για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και… 1 υπόσχεση / Κοινωνικές Υποδομές-Κοινωνική Αλληλεγγύη

Η ανασύσταση του κοινωνικού ιστού, των μορφών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, η προστασία και η διεύρυνση των δημόσιων και των κοινωνικών αγαθών αποτελούν αποφασιστικής σημασίας ζητήματα για να σταθεί η πόλη (και η χώρα) στα πόδια της. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τον πλέον προνομιακό χώρο ώστε να ευνοήσουμε στην ανάπτυξη αυτών των κλάδων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης…