Σπογγώδεις πόλεις – Κίνα

Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο (14-5-2018) αποφασίσαμε να διανέμουμε το παρόν κείμενο, δημοσιοποιημένο στην έγκυρη, Βρετανική Guardian (28/12/2017), γιατί καταγράφει μερικές απ’ τις πράσινες καινοτομίες που προωθούνται ανά τον κόσμο στο πεδίο του αστικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση παρόμοιων (και συχνά πιο οξυμένων) φαινομένων σαν αυτό που βίωσε η πόλη μας στις 10 Μαΐου. Είναι γνωστό…