Να πρασινίσουμε τη Θεσσαλονίκη

Προτάσεις για: – Διαμόρφωση «πράσινων λεωφόρων» που να συνδέουν το βουνό με τη θάλασσα (Σέιχ-Σου-ΑΠΘ-ΔΕΘ & Ανατολική Περιφερειακή Τάφρος). – Επέκταση της πρακτικής των αστικών περιβόλων σε ταράτσες, πρασιές και ελεύθερους χώρους. – Αναβάθμιση στο οικοσύστημα του Σέιχ Σου. – Χρήση παρτεριών, για την οριοθέτηση των πεζοδρομίων και των τραπεζοκαθισμάτων. – Πρασίνισμα των όψεων των…