Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη προς τη διοίκηση του Δήμου για τα διαθέσιμα αντίσκηνα του Δήμου

Στις 14-6-2017, η δημοτική μας παράταξη έκανε το εξής ερώτημα προς τη διοίκηση του Δήμου: Παρακαλώ όπως ενημερωθώ από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τον αριθμό των σκηνών που αυτή τη στιγμή (Ιούνιος 2017) διαθέτει ο Δήμος προς χρήση των δημοτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμός κ.λπ.), και οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται από άλλους.…