«Μένουμε Θεσσαλονίκη 2014-2019» Μια αντιστασιακή πολιτική για την Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα

H Δημοτική παράταξη Μένουμε Θεσσαλονίκη, ούτε φυγή – ούτε υποταγή ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Είναι μια ομάδα ως επί το πλείστον νέων ανθρώπων της πόλης, που ενώθηκαν με σκοπό να παρέμβουν στα κοινά καταγγέλλοντας την φαλκίδευση της δημοκρατίας από το παγκοσμιοκρατικό εθνομηδενιστικό κατεστημένο και την κομματοκρατία του, που ασκεί ασφυκτικό έλεγχο στα πολιτικά πράγματα…

Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη προς τη διοίκηση του Δήμου για την ανεργία των νέων

Στις 23-12-2016, η δημοτική μας παράταξη έκανε το εξής ερώτημα προς το Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας: παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν από το Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας κατά το έτος 2016 για τους νέους σχετικά με την ανεργία, την απασχόληση /…