Ματιές στον κόσμο 2 – Καινοτόμες πρακτικές ανακύκλωσης από την Κίνα

Πλαστικά μπουκάλια αντί εισιτηρίου στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Πεκίνου: Στο πλαίσιο της σύναψης του διάσημου πλέον δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.), ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εντάξει στο σχετικό πρόγραμμα ένα μεγάλο έργο υπογειοποίησης των κάδων στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτιμάται κατ’ αρχάς (πριν από τις εκπτώσεις που θα καταθέσουν οι…