Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη προς τη διοίκηση του Δήμου για τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στις 16-4-2017, η δημοτική μας παράταξη έκανε το εξής ερώτημα προς τη διοίκηση του Δήμου: Παρακαλώ όπως ενημερωθώ από την αρμόδια Υπηρεσία για το συνολικό αριθμό προστίμων, ανά δημοτική κοινότητα και συνολικά, τα οποία επιβλήθηκαν από το Δήμο για παραβάσεις των διατάξεων σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα από 1 Ιανουαρίου 2015 ώς 31-5-2017. Επίσης, για το…