«Διασώζοντας» την ιστορική μας μνήμη

Τὰ θαλάσσια τείχη τῆς Θεσσαλονίκης ἀναφέρονται ἀρκετὲς φορὲς στὶς βυζαντινὲς πηγές («Θαύματα Ἁγίου Δημητρίου», Εὐστάθιος, Καμινιάτης κ.ἄ.) γιατὶ ἀπὸ τὴ θάλασσα ἔγιναν οἱ κύριες ἐπιθέσεις Ἀβαροσλάβων (7ος αἰ.), Σαρακηνῶν (904) καὶ Νορμανδῶν (1185) κατὰ τῆς πόλης. Ὑπάρχουν σχετικὰ λεπτομερεῖς περιγραφὲς τῶν θαλάσσιων τειχῶν καὶ ἐνδιαφέρουσες περιγραφὲς τῶν συγκρούσεων σὲ αὐτά. Πρόκειται, δηλαδή, γιὰ μιὰ ἱστορικὰ…