Ο προπαγανδιστικός χαρακτήρας του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας

Ο χαρακτήρας και ο αντίκτυπος που έχει ένα Ίδρυμα φαίνεται από τις δράσεις που αναλαμβάνει. Περιδιαβαίνοντας την ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΙΝ) αμέσως κανείς μπορεί να διακρίνει τα βασικά πολιτικά και ιδεολογικά μοτίβα που η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανακινεί, τα οποία στην πραγματικότητα πολύ λίγο έχουν να κάνουν με την προσέγγιση των δυο λαών μέσω…

Ελληνογερμανική Συνέλευση Συνεργασίας: Οργανώνοντας τα σύγχρονα κάτεργα!

Τι κάνει επιτέλους η Ελληνογερμανική Συνέλευση Συνεργασίας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Μια περιήγηση στην ιστοσελίδα της, μπορεί να σας δώσει διαφωτιστικές απαντήσεις. Διαβάζουμε, λοιπόν, σ’ ένα δελτίο τύπου, υπό την κατηγορία «Δράση για τους Νέους».