Κοινωνική αναλγησία

Τους προσέλαβαν, 200 άτομα, με δίμηνη σύμβαση στον Δήμο στο πλαίσιο μιας πρακτικής που μεταβάλει την εργασία από δικαίωμα σε υπερευκαιριακή δραστηριότητα (τις λεγόμενες πολιτικές «ανακύκλωσης της ανεργίας»). Σαν να μην έφτανε αυτό, καθυστερείται χαρακτηριστικά η καταβολή του δεδουλευμένου διμήνου, γιατί η αρμόδια επίτροπος μπλοκάρει την έγκριση της εντολής από τον δήμαρχο. Υπάρχουν κι άλλα…