Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη προς τη διοίκηση του Δήμου για τα δημοτικά γυμναστήρια

Στις 9-1-2017, η δημοτική μας παράταξη έκανε το εξής ερώτημα προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου: Παρακαλούμε, εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης «ΜΕΝΟΥΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τα γυμναστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα: 1. Τον αριθμό των δημοτικών γυμναστηρίων. Επίσης, εάν μεταξύ του 2011 και του 2016 έχει επέλθει μεταβολή…