Να επιστρέψουμε στην Δημοκρατία. Οι ανάγκες των πολλών στο προσκήνιο.

Να επιστρέψουμε στην Δημοκρατία. Οι ανάγκες των πολλών στο προσκήνιο. ✅ Να υιοθετήσουμε την πρακτική των συμμετοχικών προϋπολογισμών: Μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού, καταρτίζεται από τους κατοίκους κάθε δημοτικής κοινότητας, ώστε να αποφασίζουν εκείνοι για τα έργα και τις παρεμβάσεις που επιθυμούν να γίνουν στην γειτονιά τους. Το πανεπιστήμιο, με τη συμβολή των συσχετιζόμενων τμημάτων και…

54 προτάσεις για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και… 1 υπόσχεση / Διοίκηση

Η διοίκηση ορθώνεται πέρα, και συχνά ενάντια στις ζωές των πολιτών. Αν δεν την εξανθρωπίσουμε, αν δεν την αποκεντρώσουμε και να την μπολιάσουμε με αρχές ουσιαστικής δημοκρατίας –δεν πρόκειται να διαμορφώσουμε συνείδηση στην πόλη και τον πολίτη. Υιοθέτηση ελεύθερου λογισμικού από τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ενθάρρυνση της παραγωγής ελεύθερου λογισμικού όπου αυτό απαιτείται. Αναθεώρηση…