Το Πρόγραμμα του Μένουμε Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη πράσινη, κέντρο ελληνικού πολιτισμού, έρευνας και παραγωγής. Μια πολυλειτουργική Θεσσαλονίκη που αποκαθιστά την πολυμορφία των δραστηριοτήτων της (παραγωγή, τοπική αγορά, πολιτισμός, εκπαίδευση, υπηρεσίες, λιανική, κατοικία, αναψυχή, αθλητισμός κ.ά.), ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προάγοντας την καλλιέργεια του πνεύματος, του πολιτισμού και της ιστορικής κληρονομιάς της. Μια πόλη, που αποκαθίσταται ως αστική κοινότητα ακριβώς επειδή θεσμοθετεί…

ΔΗΜΗΤΡΙΑ: Εκσυγχρονίζοντας το δικό μας φεστιβάλ

Άρθρο* που δημοσιεύθηκε στη ThessNews μετά την καταψήφιση των Δημητρίων 2017 από το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24-7-2017.   Το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την καταψήφιση του προγραμματισμού των «Δημητρίων», αναδείχθηκε η  έκταση της παρακμής της διοίκησης του Γ. Μπουτάρη. Για να γίνει εμφανές, πως η έλλειψη οράματος της συμπολίτευσης κι η…

Για τα Δημήτρια, την φυσιογνωμία και την ιστορία τους

H διοργάνωση των Δημητρίων απασχόλησε και πάλι το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου μας, καθώς ψηφίστηκε το θέμα για την αμοιβή των καλλιτεχνικών συμβούλων που θα αναλάβουν να εισηγηθούν για την φυσιογνωμία και το πρόγραμμα της διοργάνωσης του 2017. Από την πλευρά μας, τοποθετηθήκαμε ενάντια σε μια λογική υψηλών αμοιβών υποστηρίζοντας ότι τα Δημήτρια αποτελούν τον…