30 ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του Γιάννη Μπουτάρη/ 6. Ανάπλαση περιοχών Δ.Ε.Θ., Γ’Σ.Σ, 424

Στο προεκλογικό του πρόγραμμα ο Μπουτάρης είχε θέσει ως στοχεύσεις την αξιοποίηση του χώρου της Δ.Ε.Θ., του Γ’ Σ.Σ. και του 424. Καθώς το είδος της αξιοποίησης βρίσκεται υπό την αίρεση της μεταφοράς της ΔΕΘ και του Γ’ ΣΣ, είχε προτείνει μια σειρά από σχέδια. Αντιγράφουμε από τότε πρόγραμμά του: Ενοποίηση των χώρων της ΔΕΘ-ΓΣ.Σ.…