Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη προς τη διοίκηση του Δήμου για τα ακίνητα του Δήμου

Στις 15-5-2018, η δημοτική μας παράταξη έκανε το εξής ερώτημα προς τη διοίκηση του Δήμου: Παρακαλώ όπως ενημερωθώ από την αρμόδια Υπηρεσία για τα ιδιόκτητα ακίνητα του Δήμου στην Α’ και την Γ’ Δημοτική Κοινότητα (οδός, σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία, εμβαδόν / όροφοι, τωρινή χρήση τους από Δήμο)