Μένουμε Θεσσαλονίκη: Συζητήσεις και Διαλέξεις

Το δημοτικό σχήμα Μένουμε Θεσσαλονίκη, ξεκινάει μια διαρκή ανοιχτή διαδικασία διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων που έχει ως στόχο την διερεύνηση των όρων για μια εναλλακτική πολιτική στην Θεσσαλονίκη και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιό της προετοιμάζουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συζητήσεων και διαλέξεων, πάνω στα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης. Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, συζητούμε με…