Για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Λίγες μέρες πριν χαθεί η διοίκησή του Δήμου στους «δρόμους» της ονομασίας της Π.Γ.Δ.Μ., εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η «Παροχή κατευθύνσεων στην ανάδοχο σύμπραξη μελετητών για το Β2 Στάδιο της Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης» (Δημοτικό Συμβούλιο της 22-1-2018). Σε αυτό περιλαμβάνονται πολλές και διάφορες προτάσεις για την πόλη. Άλλες προβλήθηκαν…