Παρουσίαση του ελέγχου του έργου «ανάπλαση Πλ. Χρηματιστηρίου» στο Δημ. Συμβούλιο στις 25-10-2016 (βίντεο)

Στο βίντεο που ακολουθεί, γίνεται η παρουσίαση του ελέγχου του δημοτικού έργου «βιοκλιματική ανάπλαση της περιοχής Πλατείας Χρηματιστηρίου», από τον δημοτικό σύμβουλο του Μένουμε Θεσσαλονίκη Γιώργο Ρακκά, στην 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης, στις 25-10-2016.

Για τον έλεγχο του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηματιστηρίου»

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουνίου 2016, κληρωθήκαμε, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, για την συμμετοχή μας στην Προσωρινή Παραλαβή του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Χρηματιστηρίου». Αποδεχθήκαμε την συμμετοχή μας στην Επιτροπή Παραλαβής, στην οποία συμμετέχουν και υπηρεσιακοί παράγοντες, κυρίως διότι θεωρήσαμε πως πρόκειται για μια ευκαιρία…