Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη προς τη διοίκηση του Δήμου για τα έργα με αυτεπιστασία

Στις 22-12-2016, η δημοτική μας παράταξη έκανε τα εξής ερωτήματα προς τη Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων καθώς και προς τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου: παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για τα έργα με αυτεπιστασία που ξεκίνησαν από το Δήμο το έτος 2016 (πόσα, το αντικείμενό τους, περιοχή, συνολικό κόστος κ.λπ.)