Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη προς τη διοίκηση του Δήμου για την ανεργία των νέων

Στις 23-12-2016, η δημοτική μας παράταξη έκανε το εξής ερώτημα προς το Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας: παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν από το Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας κατά το έτος 2016 για τους νέους σχετικά με την ανεργία, την απασχόληση /…

Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη προς τη διοίκηση του Δήμου για την απασχόληση και την ανεργία

Στις 15-12-2016 η δημοτική μας παράταξη έκανε το ακόλουθο ερώτημα προς το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και ισότητας των φύλων του Δήμου: παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με α) τα τοπικά προγράμματα δράσης και τις πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν και εισηγήθηκαν-εφαρμόστηκαν κατά το έτος 2016 από το Τμήμα Πολιτικής και Κοινωνικής Ισότητας των Φύλων (ή για τη…