Πόλεις – εργαστήρια: Το νέο πρότυπο του 21ου αιώνα

Να επαναφέρουμε την παραγωγή μέσα στις πόλεις: Μια στρατηγική η οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος, όχι μεταξύ κάποιων ρομαντικών της παλαιοβιομηχανικής εποχής, αλλά μεταξύ των πιο επιδραστικών εμπειρογνωμόνων της παγκόσμιας οικονομίας (όπως είναι η εταιρεία συμβούλων McKinsey, που αναλαμβάνει στρατηγικές αναλύσεις για λογαριασμό ολόκληρων κρατών), τα Ηνωμένα Έθνη, και Δήμοι όπως αυτός της Βαρκελώνης.…