Το Πρόγραμμα του Μένουμε Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη πράσινη, κέντρο ελληνικού πολιτισμού, έρευνας και παραγωγής. Μια πολυλειτουργική Θεσσαλονίκη που αποκαθιστά την πολυμορφία των δραστηριοτήτων της (παραγωγή, τοπική αγορά, πολιτισμός, εκπαίδευση, υπηρεσίες, λιανική, κατοικία, αναψυχή, αθλητισμός κ.ά.), ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προάγοντας την καλλιέργεια του πνεύματος, του πολιτισμού και της ιστορικής κληρονομιάς της. Μια πόλη, που αποκαθίσταται ως αστική κοινότητα ακριβώς επειδή θεσμοθετεί…

54 προτάσεις για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και… 1 υπόσχεση / Κοινωνικές Υποδομές-Κοινωνική Αλληλεγγύη

Η ανασύσταση του κοινωνικού ιστού, των μορφών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, η προστασία και η διεύρυνση των δημόσιων και των κοινωνικών αγαθών αποτελούν αποφασιστικής σημασίας ζητήματα για να σταθεί η πόλη (και η χώρα) στα πόδια της. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τον πλέον προνομιακό χώρο ώστε να ευνοήσουμε στην ανάπτυξη αυτών των κλάδων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης…