Βυζαντινὴ Θεσσαλονίκη: ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη

Κάπως ἀπόμερα ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, βρίσκεται ὁ βυζαντινὸς ναὸς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, στὰ ΒΔ, στὴν Ἀνω Πόλη. Οἱ ἱστορικὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ἐκκλησία (π.χ. κτήτορας, ποὺ εἶναι ἄγνωστος) εἶναι ἐλάχιστες. Φαίνεται ὅτι χτίστηκε στὴν παλαιολόγεια ἐποχή (τέλη 13ου-ἀρχὲς 14ου αἰ.). Ἔρευνες μὲ βάση την δενδροχρονολόγηση τῆς στέγης ὁδηγοῦν νὰ τοποθετηθεῖ ἡ ἀνέγερση πρὶν…