Ερώτημα του Μένουμε Θεσσαλονίκη προς τη διοίκηση του Δήμου για τις δομές για πρόσφυγες και αστέγους

Στις 20-12-2016, η δημοτική μας παράταξη έκανε το ακόλουθο ερώτημα προς την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης: παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με α. τις δομές για τους πρόσφυγες τις οποίες έχει αναπτύξει ο Δήμος κατά το 2016 β. τα κονδύλια που έχουν διατεθεί / θα διατεθούν το 2017 από το Δήμο ή μέσω…