Το Πρόγραμμα του Μένουμε Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη πράσινη, κέντρο ελληνικού πολιτισμού, έρευνας και παραγωγής.

Μια πολυλειτουργική Θεσσαλονίκη που αποκαθιστά την πολυμορφία των δραστηριοτήτων της (παραγωγή, τοπική αγορά, πολιτισμός, εκπαίδευση, υπηρεσίες, λιανική, κατοικία, αναψυχή, αθλητισμός κ.ά.), ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προάγοντας την καλλιέργεια του πνεύματος, του πολιτισμού και της ιστορικής κληρονομιάς της. Μια πόλη, που αποκαθίσταται ως αστική κοινότητα ακριβώς επειδή θεσμοθετεί μια κοινή προοπτική για το μέλλον, διευκολύνει τους κατοίκους της να ριζώσουν σε αυτήν (και όχι να την εγκαταλείψουν λόγω της ανεργίας ή της υποαπασχόλησης), και άρα επιτρέπει την ουσιαστική αναβάθμιση της τοπικής δημοκρατίας με μορφές ενεργητικότερης συμμετοχής.

 

Παραγωγή – Έρευνα & Καινοτομία – Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ίδρυση συμβουλίου τοπικής παραγωγής με τη συμμετοχή επιχειρήσεων, επιμελητηρίων, δήμου, περιφέρειας, για την επεξεργασία κοινών πολιτικών ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής.

Δημιουργία δημοτικού γραφείου διασύνδεσης για τον συντονισμό της τεχνικής/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας. Την επανακατάρτιση των ανέργων κ.ά.

Πρωτοβουλία για την ίδρυση τοπικής αναπτυξιακής και κοινωνικής τράπεζας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και θεσμούς, την κινητοποίηση της διασποράς, των κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων κ.ά.: Στόχος, η εκπόνηση ειδικών επενδυτικών προγραμμάτων για την επιστροφή των νέων, την ανασυγκρότηση της παραγωγής, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος με την υιοθέτηση στοχευμένων πολιτικών.

Δημιουργία Δημοτικού Ενεργειακού Συνεταιρισμού με σκοπό την εφαρμογή ήπιων μορφών ΑΠΕ (κάθετες ανεμογεννήτριες, ηλιοσυλλέκτες, παραγωγή καυσίμων από ανακύκλωση ελαιοαποβλήτων, οργανικών κ.ά) μέσα στην πόλη. Ο Δήμος αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες (Ν. Παραλία, μεγάλοι οδικοί άξονες, ηλιοσυλλέκτες στον ηλεκτροφωτισμό) για να αναβαθμίσει την ενεργειακή του αυτάρκεια.

Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με τα πανεπιστήμια της πόλης (ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ-ΑΤΕΙΘ), για την επεξεργασία και την υιοθέτηση πολιτικών που θα μεταβάλλουν την πόλη σε διεθνές κέντρο έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας. Ο Δήμος μεταβάλλεται σε πρέσβη της τοπικής ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, συν-διοργανώνει συνέδρια και εκθέσεις που αφορούν στην δραστηριότητα και την παραγωγή της, διευκολύνει με μια πολιτική υποδομών την ανάπτυξη τεχνοβλαστών.

Ίδρυση ινστιτούτου αστικής έρευνας και καινοτομίας. Ένας μη-κυβερνητικός κοινωνικός οργανισμός που θα στοχεύει: Στην αξιοποίηση της πανεπιστημιακής δραστηριότητας για την παραγωγή καινοτομιών σε επίπεδο δημοτικής διακυβέρνησης (διαχείριση απορριμμάτων, τεχνικά έργα, διοικητική δομή κ.ά), την έρευνα και την ανάλυση της τοπικής κοινωνίας (φτώχεια, κοινωνική κινητικότητα, δημογραφία κ.ά.).

 

 

Συγκοινωνία – Κυκλοφοριακό – Απορρίμματα

Πρωτοβουλία για την ίδρυση διαδημοτικής συμμετοχικής εταιρείας συγκοινωνιών. Με σκοπό την αντικατάσταση του διαλυμένου ΟΑΣΘ, τον πράσινο, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των συγκοινωνιών, τον ανασχεδιασμό των δρομολογίων και την εφαρμογή καινοτομιών όπως είναι τα επίγεια, ηλεκτρικά λεωφορεία σταθερής τροχιάς (Bus Rapid Transit System).

Ανασχεδιασμός των δρομολογίων στο κέντρο της πόλης με την δημιουργία δύο σταθμών μετεπιβίβασης. Ανατολικά και Δυτικά (ΔΕΘ και Ν.Σ. Σταθμός). Με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.

Μεταβολή όλων των υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης σε υπόγεια πάρκινγκ και μετατροπή της επιφάνειάς τους σε πάρκα. Με χρήση των εσόδων από το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Αναθεώρηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Καθιέρωση νέου συστήματος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, για την άρση της κοστοβόρας, ανισοβαρούς σύμβασης που έχει σήμερα υπογράψει ο Δήμος. Πρόβλεψη για περισσότερες θέσεις κατοίκων & επαγγελματιών. Οι χώροι στάθμευσης για τους επισκέπτες συγκεντρώνονται σε ορισμένα σημεία.

Δημιουργία ειδικής ομάδας της δημοτικής αστυνομίας με αντικείμενο την ελεύθερη κινητικότητα. Προτεραιότητα στις παραβάσεις που αφορούν στην κινητικότητα των ΑΜΕΑ (ράμπες, οδεύσεις τυφλών), αλλά και ευρύτερα των πεζών (επέκταση τραπεζοκαθισμάτων, παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια κ.ο.κ.).

Ανασχεδιασμός του δικτύου ποδηλατοδρόμων, με την καθιέρωση μιας, ενιαίας διαδρομής για την μετακίνηση στην πόλη με ποδήλατο.

Στοχευμένη ανακύκλωση. Δημιουργία ειδικών μονάδων ανακύκλωσης (με μικρά φορτηγά οχήματα) που στοχεύουν στην συλλογή ανακυκλώσιμων υλών υψηλής αξίας από την πηγή (έλαια, μέταλλα χαρτί). Ειδικά προγράμματα για επιχειρήσεις (εστίαση, σούπερ μάρκετ), Σχολεία, και τα Πανεπιστήμια. Στόχος: η μεγιστοποίηση των εσόδων από την ανακύκλωση, και η επένδυσή τους για την αποκατάσταση, την συντήρηση, και τον εκσυγχρονισμό του στόλου της καθαριότητας, και ευρύτερα της υπηρεσίας.

Δημιουργία πράσινων σημείων ανά γειτονιά, με τις δημοτικές κοινότητες να έχουν την ευθύνη λειτουργίας.

Καθιέρωση κάρτας ανακύκλωσης. Για πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς και σκοπό την θέσπιση κινήτρων (θέσπιση στόχων ανακύκλωσης με εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη για την επίτευξή τους).

Υπογειοποίηση των κάδων ανακύκλωσης. Με σκοπό την αποφυγή της συστηματικής κλοπής ανακυκλώσιμων υλών που πραγματοποιείται από οργανωμένα δίκτυα και μαφίες.

Ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα για την δραστηριοποίησή του στην μεταποίηση των ανακυκλώσιμων. Στόχος: Δημιουργία θέσεων εργασίας, απορρόφηση εργατικού δυναμικού όλων των βαθμίδων της εξειδίκευσης (εμπειρική, τεχνική, πανεπιστημιακή).

 

 

Κοινωνική Πολιτική – Δημογραφικό – Φροντίδα των ηλικιωμένων

Καταγραφή και ανάλυση της φτώχειας, των κοινωνικών αποκλεισμών, της ανεργίας, της δημογραφικής πραγματικότητας που επικρατεί στην πόλη, με ειδικές έρευνες που στόχο έχουν την παραγωγή εξειδικευμένων πολιτικών και παρεμβάσεων.

Πρωτοβουλία για την δημιουργία ενιαίου, διαδημοτικού δημογραφικού ταμείου με τη συμμετοχή της Περιφέρειας και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Στόχος: Η εκπόνηση ειδικών πολιτικών για την στήριξη των νέων ζευγαριών, των μονογονεϊκών οικογενειών, των τρίτεκνων και των πολύτεκνων.

Αναβάθμιση των υποδομών σε νηπιαγωγεία και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των οικογενειών της πόλης.

Έμφαση στην επανακατάρτιση για την καταπολέμηση της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Δημιουργία ενός εθελοντικού δικτύου (σε συνεργασία με την Εκκλησία) για την διάθεση σε συσσίτια του φαγητού που περισσεύει καθημερινά από τον κλάδο της εστίασης, τα ξενοδοχεία κλπ.

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων ιατρικού τουρισμού για εύρεση πόρων κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο Δήμος οργανώνει σε συνεργασία με τα νοσοκομεία της πόλης μια πλατφόρμα ιατρικού τουρισμού, με τα έσοδα από αυτήν του την δραστηριότητα να πηγαίνουν αποκλειστικά σε προγράμματα φροντίδας, πρόνοιας, και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φτωχότερων συμπολιτών μας.

Εθελοντικά προγράμματα για την τρίτη ηλικία. Ο Δήμος μεριμνάει για την ενεργοποίηση των μεγαλύτερων μέσα από προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, αντιμετωπίζοντας έτσι τον κοινωνικό αποκλεισμό της τρίτης ηλικίας.

 

 

Ελεύθεροι χώροι – εγκληματικότητα – αισθητική της πόλης

Θέσπιση της εποχιακότητας των τραπεζοκαθισμάτων. Κατάργηση των μόνιμων παρεμβάσεων (ηχοπετάσματα, εξέδρες). Αυστηρότερη οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων με παρτέρια λουλουδιών, τα οποία συντηρούνται με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Οικολογική αναβάθμιση των πλατειών. Με στοχευμένες φυτεύσεις για την παραγωγή βιοκλιματικού αποτελέσματος.

Σύμπραξη με το υπουργείο εσωτερικών και συνεργασία με τις δικαστικές αρχές της πόλης. Σκοπός η δημιουργία μεικτών κλιμάκιων δημοτικής αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ. που σε συνεργασία με τον Δήμο αντιμετωπίζουν τις εστίες της εγκληματικότητας και τα γκέτο των μαφιών. Παράλληλα ο Δήμος εκπονεί προγράμματα δράσεων και εκδηλώσεων για την επανένταξη αυτών των περιοχών στην καθημερινότητα της πόλης.

Καθιέρωση ειδικής παλέτας χρωμάτων, με δυνατότητα επιλογής, για την ενιαία όψη των κτηρίων της πόλης.

Εκπόνηση προγράμματος: «Ταράτσες χωρίς κεραίες». Επιδότηση των κοινόχρηστων κεραιών προς αντικατάσταση – ανακύκλωση των κεραιών.

 

 

Περιβαλλοντική πολιτική – διαχείριση των φυσικών πόρων – εξοικονόμηση ενέργειας

Πρόγραμμα αναβάθμισης της αστικής φύσης. Με εντατικές, στοχευμένες φυτεύσεις σε όλη την πόλη.

Υιοθέτηση προγράμματος προώθησης των πράσινων όψεων των κτηρίων.

Δημιουργία ‘πράσινων λεωφόρων’ που συνδέουν το βουνό με την θάλασσα. Δημιουργία δυο πράσινων μονοπατιών (Ξαρχάκος – ΔΕΘ – ΑΠΘ – 40 Εκκλησιές & Ανατολική Περιφερειακή Τάφρος) που θα επιτρέψουν στην πόλη να ανασάνει, θα διευκολύνουν την απορρύπανση της ατμόσφαιρας, και θα δημιουργήσουν εστίες ανακούφισης για τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Κατασκευή δεξαμενών στα δημοτικά κτήρια για την συγκράτηση των νερών της βροχής. Εφαρμογή της τεχνικής ‘ημιδιαπερατών’ πεζοδρομίων και που επιτρέπουν την απορρόφηση του νερού στο έδαφος. Μέριμνα για αποθήκευση των νερών της βροχής στα πάρκα και στις δενδροδόχους, για την μετέπειτα χρήση του σε ποτίσματα. Σύμπραξη με την ΕΥΑΘ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης.

Αποκατάσταση και καθάρισμα των ανοιχτών ρεμάτων, μεταβολή τους σε χώρους περιπάτων και αναψυχής.

Προώθηση της πρακτικής των ‘αστικών περιβόλων’, στις ταράτσες και τους ελεύθερους χώρους. Οι αστικοί περίβολοι μπορούν να έχουν σοβαρό βιοκλιματικό, μονωτικό αποτέλεσμα εάν γενικευτούν ως πρακτική στις ταράτσες των πολυκατοικιών, ενώ οι κάτοικοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να ελέγξουν μέρος της τροφής τους.

   

 

Πολιτισμός – προαγωγή ιστορικής κληρονομιάς – πνευματική δημιουργία – Παιδεία

Ίδρυση νέας, μεγάλης κεντρικής βιβλιοθήκης, που θα λειτουργήσει ως το κέντρο πολιτισμού της πόλης, με πινακοθήκες, αίθουσες εκδηλώσεων και οπτικοακουστικών μέσων αφιερωμένες στην ιστορία της πόλης, και κέντρο ενημέρωσης κατοίκων και επισκεπτών για τα μνημεία και τα αξιοθέατά της (στη λογική του ιδρύματος Στ. Νιάρχου).

Ίδρυση Μουσείου Γενοκτονιών της Ανατολής (αφιερωμένο στους Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου, στους Αρμενίους και τους Ασσύριους). Σύμπραξη με το ΑΠΘ και το Πα.Μακ. ώστε να καταστεί η Θεσσαλονίκη διεθνές κέντρο μελέτης των γενοκτονιών.

Ειδικό πρόγραμμα διεθνούς προβολής της Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, με σκοπό να μεταβάλει την πόλη σε κέντρο ιστορικής έρευνας της αρχαιότητας και των Μέσων Χρόνων.

Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης, και χάραξη περιπατητικών μονοπατιών.

Συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, ώστε αυτό να καταστεί διοργάνωση-πομπός της κινηματογραφικής παραγωγής των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, και της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρόγραμμα θερινών κινηματογράφων στις πλατείες όλης της πόλης με ειδικά αφιερώματα.

Δημιουργία χώρων μουσικής δημιουργίας (στούντιο) σε κάθε δημοτική κοινότητα.

Καθιέρωση ετήσιου λαογραφικού φεστιβάλ σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς, χορευτικούς συλλόγους της πόλης, το πανεπιστήμιο, και το λαογραφικό μουσείο.

Αναβάθμιση των Δημητρίων. Άνοιγμα της διοργάνωσης προς την πολιτιστική παραγωγή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου. Συνεργασία με τα μουσεία ευρωπαϊκών πόλεων για την ανταλλαγή συλλογών, εκθέσεων κ.ά.

Καθιέρωση ενός ετήσιου συνεδρίου προβληματισμού με διεθνείς συμμετοχές και θεματικές που αφορούν στα μεγάλα, παγκόσμια προβλήματα.

 

 

Δημοκρατία – Συμμετοχή – κοινωνικός έλεγχος

Θέσπιση σταθερής διαδικασίας διαβούλευσης με τους πολίτες. Ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι συνέρχονται σε ανοιχτή συνέλευση με τους κατοίκους της κάθε δημοτικής κοινότητας κάθε έξι μήνες.

Θέσπιση συμμετοχικών προϋπολογισμών ανά δημοτική κοινότητα. Ο Δήμος επιτρέπει μέρος του προϋπολογισμού των τεχνικών του έργων να καταρτίζεται από τις δημοτικές κοινότητες, όπου οι ίδιοι οι πολίτες επιλέγουν και ιεραρχούν τις επιθυμητές παρεμβάσεις.

Θέσπιση μορφών ‘συμμετοχικού ελέγχου’. Τα δημοτικά έργα παραλαμβάνονται έπειτα από διεξοδικό έλεγχο από εθελοντικές ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν επαγγελματίες όλων των σχετικών αντικειμένων. Στόχος η αναβάθμιση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, και της αποτελεσματικότητας των δημοτικών παρεμβάσεων.

Λειτουργία τοπικών συμβουλίων στοχευμένων πολιτικών. Ο Δήμος συναποφασίζει με τους υπόλοιπους φορείς, αλλά και τους άμεσα ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους, μέτρα υποστήριξης της τοπικής αγοράς, της τοπικής παραγωγής, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.ά.

«Το Σπίτι του Εθελοντή». Ο Δήμος στεγάζει σε ένα κτίριο τις εθελοντικές ομάδες της πόλης, τους παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη συμβάλει στις δράσεις τους, αλλά και καταρτίζει μαζί τους κεντρικές παρεμβάσεις για την πόλη.

Επαναφέρεται, επικαιροποιημένος ο θεσμός της «κοινοτικής προσφοράς». Ο Δήμος δημιουργεί τράπεζα δεδομένων με τις ανάγκες του σε υπηρεσίες, εργατικό δυναμικό κ.ο.κ. και οι δημότες συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους λαμβάνοντας αντισταθμιστικές εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη κ.ο.κ.

 

Αθλητισμός – Διατροφή – Υγεία

Σύμπραξη με τις αθλητικές ακαδημίες για την επεξεργασία στοχευμένων πολιτικών προαγωγής του παιδικού και εφηβικού αθλητισμού.

Αναβάθμιση των δημοτικών γυμναστηρίων. Με εξοπλισμό και δυναμικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Συνεννόηση με τις μεγάλες αθλητικές ομάδες της πόλης, για το άνοιγμα μέρους των υποδομών τους στο κοινό.

Οργάνωση μεγάλης διατροφικής καμπάνιας στα σχολεία της πόλης. Ο Δήμος διοργανώνει ετήσιο κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων με τους γονείς και μαθημάτων με τα παιδιά, στο πλαίσιο του οποίου: προάγεται η μεσογειακή διατροφή, οι αξίες της διατροφικής αυτάρκειας, της τοπικής ποιοτικής παραγωγής κ.ο.κ.

Εξοπλισμός και λειτουργία αυτοκινούμενων ιατρείων. Συμπληρωματικώς ως προς την πρακτική των δημοτικών ιατρείων, ο Δήμος εξοπλίζει και οργανώνει ειδική μονάδα κινητών ιατρείων, τα οποία θα περιοδεύουν ανά δημοτική κοινότητα προς εξυπηρέτηση των ασθενέστερων πολιτών.

 

 

Τουριστική πολιτική – διπλωματία των πόλεων

Πρωτοβουλία για την προάσπιση της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Ο Δήμος πραγματοποιεί μια διεθνή καμπάνια στην οποία προβάλλει την μοναδική αξία της μακεδονικής ελληνικότητας, τόσο για την εποχή του Αλεξάνδρου όσο και για εκείνη του Βυζαντίου.

Πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης στον διεθνές χάρτη του πνεύματος και του πολιτισμού. Ο Δήμος εκμεταλλεύεται τις διεθνείς του σχέσεις και διασυνδέσεις για να μεταβάλει την Θεσσαλονίκη σε κέντρο πνευματικής δημιουργίας, ιστορίας και πολιτισμού.

Πρωτοβουλία για μια ενιαία τουριστική πολιτική όλων των φορέων της πόλης. Ο Δήμος παίρνει την πρωτοβουλία ώστε σε συνεργασία με την Περιφέρεια, την Ένωση Ξενοδόχων κ.ά. να προβάλλεται μια ενιαία τουριστική ταυτότητα στην πόλη με έμφαση στην ιστορία και τον πολιτισμό, και επικέντρωση στις ποιοτικές μορφές τουρισμού (ιστορικός, συνεδριακός και εκπαιδευτικός, οικολογικός, θρησκευτικός, ιατρικός).

Πρωτοβουλία για τη διασύνδεση της τουριστικής με την παραγωγική δραστηριότητα. Ο Δήμος εκπονεί πρόγραμμα διασύνδεσης των ξενοδοχείων με τον τοπικό διατροφικό πολιτισμό, και τα ποιοτικά του προϊόντα.

Ο Δήμος πρεσβευτής των τοπικών ποιοτικών προϊόντων. Μέσω της επιδότησης για την συμμετοχή τους σε εκθέσεις εξωτερικού. Μέσω συμπράξεως με την ΔΕΘ, για την διοργάνωση εξαγωγικών εκθέσεων στην Θεσσαλονίκη, που θα απευθύνονται σε στοχευμένες αγορές.

Ο Δήμος οργανωτής ενός δικτύου υπέρ του ιατρικού τουρισμού. Μέσω της δημιουργίας ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας διασύνδεσης νοσοκομείων – ιατρών και πελατών εξωτερικού η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική αγορά, αποσπώντας έτσι πόρους για την συντήρηση και την αναβάθμιση των νοσοκομείων, καθώς και για την υποστήριξη δράσεων ιατρικής φροντίδας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

Διοίκηση – ψηφιακή πολιτική

Ψηφιοποίηση των γκισέ – ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και την απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού που θα καλύψει χρόνιες, πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Φυσική απογραφή σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμος αποκτάει σαφή εικόνα της διοίκησης, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των υποδομών του, προκειμένου να εξορθολογήσει την πολιτική του.

Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους. Ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων που ο Δήμος πρέπει να το θέσει σε πρώτη προτεραιότητα.

Θέσπιση νέου εσωτερικού κανονισμού – οργανογράμματος. Έπειτα από γενική διαβούλευση με τους εργαζόμενους για την σωστότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

Στοχοθεσία – προγραμματισμός. Οι αντιδήμαρχοι, οι γενικοί διευθυντές, αλλά και οι υπηρεσίες καταθέτουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου δεσμεύονται για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δημιουργία βάσης δεδομένων μελετών. Ο Δήμος συλλέγει όλες τις μελέτες που πραγματοποιούνται από τρίτους (πανεπιστήμιο, ιδιωτικά γραφεία κ.λπ.) και αφορούν στην πόλη, και δημιουργεί μια ανοιχτή βάση δεδομένων για την κατάρτιση του προγράμματος τεχνικών έργων.

 

Επίμετρο – Γενικά ζητήματα

Η τοπική αυτοδιοίκηση τόσο από τον χαρακτήρα της όσο και από την νομοθεσία εστιάζει στα τοπικά ζητήματα διακυβέρνησης. Ωστόσο, ο Δήμος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας εκ των πραγμάτων διατηρεί και ευρύτερο πολιτικό ρόλο, και οφείλει να έχει λόγο και στα πανεθνικά ζητήματα, ιδίως εκείνα που επηρεάζουν την πόλη. Κατά συνέπεια κρίναμε αναγκαίο να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας, και ορισμένους άξονες που υπερβαίνουν την τοπική αυτοδιοίκηση με την στενή έννοια.

Αποκέντρωση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να αναλάβει αποφασιστικό ρόλο πίεσης προς την κεντρική κυβέρνηση, ώστε αυτή να υιοθετήσει ένα στρατηγικό πρόγραμμα αποκέντρωσης της χώρας, καθώς η υπερσυγκέντρωση της πληθυσμιακής πλειοψηφίας της χώρας σε ένα ελάχιστο μέρος της γεωγραφικής της έκτασης, στο Λεκανοπέδιο Αττικής (7%), αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα για την οικονομική χρεοκοπία της χώρας, την δημογραφική της κάμψη, τον παρασιτικό της χαρακτήρα, καθώς και την κρίση που βαραίνει την ίδια την κρατική μηχανή, η οποία διακατέχεται από μόνιμο έλλειμμα αποτελεσματικότητας.

Μετανάστευση. Καθώς η Ελλάδα κινδυνεύει να μεταβληθεί, από χώρα, σε χώρο ελέγχου και φιλτραρίσματος των πληθυσμιακών ροών που κατευθύνονται προς την Δύση, εξέλιξη που θα επιφέρει καίριο πλήγμα στην εθνική και κοινωνική συνοχή της χώρας, απαιτείται η υιοθέτηση ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής από όλους τους φορείς της ελληνικής πολιτείας: Σαφέστερη διάκριση των προσφύγων από τους μετανάστες· διασπορά στην εγκατάσταση των προσφύγων για την αποφυγή δημιουργίας γκέτο στις μεγάλες πόλεις της χώρας· εφαρμογή ποσοστώσεων στην είσοδο οικονομικών μεταναστών, με προτεραιότητα σε όσους προέρχονται από οικεία πολιτισμικά περιβάλλοντα και διατηρούν καλύτερη προοπτική ομαλής ένταξης στην ελληνική κοινωνία· αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνόρων και αντιμετώπιση των δικτύων της παράνομης μετανάστευσης (μαφίες, σωματεμπορία).

Υπεράσπιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και Αυτοδιάθεσης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει από το Σύνταγμα, αλλά και από την θεμελιώδη δημοκρατική αρχή της εκπροσώπησης του ελληνικού λαού να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση του ελληνικού έθνους. Αποτελεί έμμεσο, αλλά σημαντικό παράγοντα προώθησης της εθνικής στρατηγικής μέσα απ’ την «διπλωματία των πόλεων». Στο πλαίσιό της, συντονίζεται με την ελληνική πολιτεία για: Την ανάσχεση του τουρκικού επεκτατισμού στο Αιγαίο, την Θράκη και την Κύπρο, την υπεράσπιση της ελληνικότητας της Μακεδονίας, την προάσπιση των δικαιωμάτων που θεσπίζει το διεθνές δίκαιο για την ελληνική μειονότητα στην Βόρειο Ήπειρο, την καλλιέργεια και την προαγωγή των σχέσεων της ελληνικής διασποράς με το εθνικό κέντρο.

Προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να υπερασπίζεται τις προσωπικές ελευθερίες, τα κοινωνικά, πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα, την δίκαιη αναδιανομή του εισοδήματος, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισμών. Η τοπική αυτοδιοίκηση, από την ιστορική της πορεία και τον χαρακτήρα της, καθώς αποτελεί όργανο αυτοκυβέρνησης των πολιτών, έχει υποχρέωση να στέκεται στο πλευρό του ελληνικού λαού όταν η βούλησή του καταπατείται από την κεντρική κυβέρνηση. Οργανώνει επίσης τοπικά δημοψηφίσματα για τα ζητήματα της πόλης, σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσει την έκφραση της βούλησης και την συμμετοχή των πολιτών.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s