Προϋπολογισμός: Δίχως στρατηγική για την κοινωνία

cf83cf83cf83

 

Η διάρθρωση του προϋπολογισμού για το έτος 2017 καταδεικνύει ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης στερείται μιας αναπτυξιακής δημοσιονομικής στρατηγικής που να ανταποκρίνεται στις παρούσες ανάγκες της πόλης.

Θα εστιάσουμε σε ορισμένους κατά την άποψή μας πολύ βασικούς τομείς, μέσα από τους οποίους αναδεικνύεται μια εναλλακτική αντίληψη διαχείρισης η οποία μπορεί να καταστήσει τον Δήμο ένα πολιτικό εργαλείο για την αποκατάσταση πτυχών στην βιωσιμότητα της πόλης -άρα και της χώρας μας.

Πιστεύουμε ότι η εν λόγω αναπτυξιακή στρατηγική είναι βιώσιμη, απείρως ανταποδοτικότερη κοινωνικά, και είναι σε θέση να διασφαλίσει τον Δήμο Θεσσαλονίκης από τους κινδύνους στους οποίους τον εκθέτει η παρούσα δημοσιονομική πολιτική της διοίκησης Μπουτάρη. Μια πολιτική, που είναι καταρτισμένη υπό το κράτος παρωχημένων αντιλήψεων, στηρίζεται στο τρίπτυχο δημιουργική λογιστική – φθηνός δανεισμός – ακριβά έργα το οποίο χρεοκόπησε την χώρα μας, και απειλεί να μεταβιβάσει την παθογένεια ενός ακριβού χρέους και σε ό,τι αφορά στον Δήμο μας…

1. Οικολογικές επενδύσεις:

Οι καθαρές οικολογικές επενδύσεις του Δήμου σε πράσινο μόλις που αγγίζουν το 0,03% του συνόλου των Δαπανών. Η πράσινη πολιτική του δήμου, είναι δηλαδή ανύπαρκτη παρ όλο που είναι γνωστό ότι η πόλη μας διατηρεί από τα μικρότερα ποσοστά εδαφοκάλυψης σε πράσινο στην Ευρώπη. Ωστόσο, η αναβάθμιση της αστικής και περιαστικής φύσης δεν έχει μόνο αισθητικά αποτελέσματα αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει στην απορρύπανση, στην εξισορρόπηση του τοπικού μικροκλίματος, και άρα συμβάλει στην μείωση του κόστους ζωής μέσα στην πόλη: Έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση του πρασίνου μειώνει τις γενικές δαπάνες κλιματισμού, αλλά και τις δαπάνες περίθαλψης που σχετίζονται με παθήσεις από την οικολογική επιβάρυνση της πόλης. Επίσης συμβάλει στην γενική αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού βίου. Γιατί, για παράδειγμα, ο Δήμος δεν προχωράει στην χρηματοδότηση μιας έρευνας για τον εμπλουτισμό της πανίδας και της χλωρίδας στο Σέιχ Σου, την  με στόχο την αναβάθμιση των βιοκλιματικών του ιδιοτήτων;

2. Επενδύσεις σε έρευνα-εξέλιξη/τοπικές καινοτομίες: 

Ενώ οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου διαχειρίζονται ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πόρων (οι επενδύσεις των τεχνικών υπηρεσιών προσεγγίζουν το 5,89% επί του γενικού συνόλου των δαπανών), δεν υπάρχει καμία μέριμνα στην χρηματοδότηση της αστικής έρευνας και καινοτομίας -παρ’ όλο που η πόλη διαθέτει την απαραίτητη υποδομή, καθώς φιλοξενεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων. Γιατί, για παράδειγμα, ο Δήμος, σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, δεν χρηματοδοτεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την παραγωγή αντιπλημμυρικού ασφαλτοτάπητα από ανακυκλώσιμα υλικά (μπάζα) ώστε να αντιμετωπίσει τις πλημμύρες και να προχωρήσει στην αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων; Τέτοιες πρακτικές είναι ταυτόσημες με την έννοια της χρηστής διοίκησης στον 21ο αιώνα.

3. Επενδύσεις για την διασύνδεση της τουριστικής δραστηριότητας με την τοπική παραγωγή.

Εξαιτίας της έμφασης που αποδίδει η παρούσα διοίκηση στον τουρισμό, ο Δήμος θα μπορούσε να συμβάλει για την διασύνδεση του τουριστικού κλάδου με εκείνον της παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων και ποτών. Απαιτούνται ελάχιστοι πόροι για την συλλογή και την επεξεργασία μιας τράπεζας δεδομένων για την τοπική γευσιγνωσία και παραγωγή, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι τοπικές επιχειρήσεις για την κάλυψη της τουριστικής (και όχι μόνο) ζήτησης. Μπορεί επίσης να προβλεφθεί η υιοθέτηση μικρο-κινήτρων (εκπτώσεις επί του κόστους των αδειών, διευκολύνσεις στα δημοτικά τέλη κ.ο.κ.) για τις επιχειρήσεις που προτιμούν τοπικά προϊόντα. Τον τελευταίο καιρό, στο πλαίσιο των τοπικών πολιτικών που αναπτύσσονται στην Ε.Ε., κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος η λογική που προκρίνει την πριμοδότηση «ελάχιστης χιλιομετρικής απόστασης» μεταξύ του τόπου παραγωγής και τόπου κατανάλωσης των προϊόντων.

4. Επενδύσεις για την ανάπτυξη του ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου

 

Μπορεί η πόλη να διαθέτει το πιο μεγάλο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων, ωστόσο ο Δήμος δεν κάνει τίποτα για την αναβάθμιση της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης. Δαπανά μόλις το 0,015% των εξόδων του για την αγορά νέων βιβλίων στις βιβλιοθήκες του, ενώ δεν υπάρχει μέριμνα ψηφιοποίησης των αρχείων και των βιβλιοθηκών, ούτε μια λογική υποστήριξης της τοπικής έρευνας πάνω στην ιστορία και τον πολιτισμό 2.331 χρόνων αστικού βίου της πόλης. Έτσι, μια από τις πιο αρχαίες πόλεις στην Ευρώπη, χάνει την τεράστια ευκαιρία να αξιοποιήσει αυτό το καθοριστικής σημασίας ιστορικό και πνευματικό κεφάλαιο.


5.
Πρόνοια και περίθαλψη.

 

Αυτήν την στιγμή οι δαπάνες οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων απορροφούν το 1,71% επί του γενικού συνόλου. Εκτιμούμε ότι για την υλοποίηση μιας σοβαρής κοινωνικής πολιτικής, το ποσοστό επί των δαπανών δεν πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να είναι μικρότερο του 3%.

 

Την ίδια στιγμή, η πολιτική του Δήμου επιμένει στην κατασκευή κοστοβόρων υποδομών (π.χ. δημοτικά ιατρεία Τριανδρίας) με συνέπεια ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων κοινωνικών πόρων να απορροφάται από την συντήρηση των υποδομών και τα λειτουργικά τους έξοδα. Κατά την άποψή μας, ο Δήμος πρέπει να υιοθετήσει μια στρατηγική εντάσεως εργασίας που να επικεντρώνει στην κατά το δυνατόν μαζικοποίηση των ωφελούμενων. Κοινώς, αντί τα χρήματα να δαπανώνται σε εργολαβίες και συντηρήσεις, θα μπορούσε να υιοθετηθεί μια πολιτική δημιουργίας ευέλικτων, μικρών κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας που να εξυπηρετούν κατά τόπους στις δημοτικές κοινότητες. Ή να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες υποδομές άλλων κοινωνικών φορέων μέσα από συμπράξεις και συνέργειες.

6. Ανακύκλωση πόρων

Το 2015, ο Δήμος έχει ένα όφελος από την ανακύκλωση ύψους 365,691€. Τα χρήματα αυτά, μαζί με άλλους διαθέσιμους πόρους, μπορούν να επενδυθούν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ειδικών υποδομών ανακύκλωσης ενεργειακών πόρων, που θα επιτρέψουν στην μείωση του γενικού κόστους λειτουργίας του Δήμου. Παραδείγματα: Αξιοποίηση των ελαιοαποβλήτων των καταστημάτων και νοικοκυριών για την δημιουργία βιοκαυσίμων. Αξιοποίηση του ελαιοπυρήνα από την παραγωγή ελαιόλαδου της ευρύτερης περιοχής για την παραγωγή βιομάζας. Αξιοποίηση των μπάζων και των οικοδομικών αποβλήτων για την κατασκευή πλακών πεζοδρομίων και ασφαλτοτάπητα.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s