Για τον έλεγχο του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηματιστηρίου»

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουνίου 2016, κληρωθήκαμε, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, για την συμμετοχή μας στην Προσωρινή Παραλαβή του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Χρηματιστηρίου».

Αποδεχθήκαμε την συμμετοχή μας στην Επιτροπή Παραλαβής, στην οποία συμμετέχουν και υπηρεσιακοί παράγοντες, κυρίως διότι θεωρήσαμε πως πρόκειται για μια ευκαιρία να εφαρμόσουμε τις δικές μας αρχές δημοτικής πολιτικής, σύμφωνα με τις οποίες προκρίνουμε την ανάγκη να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος στα έργα και τις δημοτικές επενδύσεις, προκειμένου να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί η ορθή, αποτελεσματική, και μέγιστη δυνατή ωφέλεια των έργων που γίνονται στην Θεσσαλονίκη, για την πόλη και τους Δημότες της.

Α. Τι εννοούμε «κοινωνικό έλεγχο»;

Προσεγγίζουμε τον κοινωνικό έλεγχο των δημοσίων/δημοτικών επενδύσεων με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο: Αυτή την στιγμή, η πόλη μας, αλλά και κάθε μεγάλη πόλη, διαθέτει πολίτες με υψηλές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία σε σχετικούς τομείς με τα έργα και τις επενδύσεις που επιχειρεί η πολιτική αρχή της πόλης μας. Εμείς βλέπουμε αυτό το απόθεμα γνώσεων και εμπειριών, ως έναν αναξιοποίητο πλούτο τον οποίον θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε για να διαφυλάξουμε το πού πάει το δημόσιο χρήμα, πού ξοδεύεται από τις αρχές, τι κοινωνικό και οικονομικό αντίκρισμα έχει, και τι πραγματική απόδοση αυτό έχει σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον της πόλης. Είναι μια σύγχρονη πολιτική αντίληψη, που επιθυμεί να καταπολεμήσει τα χρόνια, και θεμελιώδη για την χρεοκοπία της χώρας μας, προβλήματα κακοδιοίκησηςγραφειοκρατικού ανορθολογισμού και των άλλων αναποτελεσματικών νοοτροπιών που υποβαθμίζουν και απαξιώνουν την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών στην χώρα μας.

Με αυτό το σκεπτικό, συγκροτήσαμε μια διευρυμένη Επιτροπή Ελέγχου, με την συνολική συμμετοχή 15-20 περίπου ανθρώπων, που έχουν υψηλή θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση σε τεχνικά έργα και περιβαλλοντικές επεμβάσεις προκειμένου να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε στην περίπτωση της ανάπλασης ευρύτερης περιοχής της Πλατείας Χρηματιστηρίου, και κυρίως σε τι ποιότητα παραδίδεται το έργο προς χρήση στους πολίτες, αν έχει υλοποιήσει τις αρχικές του στοχεύσεις, και αν η συντήρησή του από τον ίδιο τον Δήμο είναι βιώσιμη -σε σχέση βέβαια με τα αποτελέσματα τα οποία παράγει στην πόλη. Με αυτό το σκεπτικό, διεξήγαμε μια εξαντλητική επιτόπια έρευνα για πολλές ημέρες, καθώς περπατήσαμε όλο το μήκος και το πλάτος της ανάπλασης πάνω από έξι φορές, με διαφορετικούς ανθρώπους, όπου μαζί εξετάζαμε κάθε φορά διαφορετικές πτυχές του συνολικού έργου.

Καρπός αυτής της έρευνας, είναι η έκθεση που υποβάλαμε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/10/2016 μαζί με την παραίτησή μας από την Επιτροπή.

Β. Τι είδαμε στην περιοχή της ανάπλασης:

α) Είδαμε ένα έργο με πομπώδη τίτλο (βιοκλιματικό έργο…) να χρησιμοποιεί ακριβά και πολύπλοκα τεχνολογικά μέσα τεχνητής βελτίωσης του μικροκλίματος της περιοχής, πολλά από τα οποία δεν λειτουργούσαν καθόλου μόλις έξι μήνες μετά την παραλαβή του προς χρήση.

β) Είδαμε την μελέτη του να περιλαμβάνει αρκετές άστοχες επιλογές: Τοποθέτηση ακατάλληλων πλακών στις διαβάσεις, που σπάνε συνέχεια, τοποθέτηση ανεμιστήρων αμφιβόλου αποτελεσματικότητας σε μικρά στενά δρόμων, κακή σχεδίαση και πρόβλεψη χρήσης υλικών για τα σιντριβάνια στην πλατεία Χρηματιστηρίου, με συνέπεια να γλιστρούν οι επιφάνειες και να σημειώνονται μικρά και μεγαλύτερα ατυχήματα στην περιοχή, κακή πρόβλεψη χρήσης υλικών για την επίστρωση του δαπέδου στην πλατεία Εμπορίου κ.ο.κ. Πολλές από τις αστοχίες της μελέτης, αυξάνουν σημαντικά το κόστος συντήρησης του έργου, εφόσον η διοίκηση επιθυμεί αυτό να παραμείνει άρτιο και λειτουργικό.

γ) Είδαμε και την κατασκευή του, να παρουσιάζει διάφορα μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα (Τοπικές μικροκαθιζήσεις του οδοστρώματος, ελλιπή πάκτωση των στύλων ηλεκτροφωτισμού κ.ά.

Μετά τον έλεγχο που διεξήγαμε επιλέξαμε να παραιτηθούμε από την Επιτροπή, καθώς αποφασίσαμε ότι η αντίθεση που έχουμε με την απόφαση και την επιλογή να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο, υπερβαίνει τις αρμοδιότητες τις επιτροπής και αυτά που δικαιούμαστε να εκφράσουμε στο πλαίσιό της. Σύμφωνα με τον νόμο, και την παραδεδομένη πρακτική, οι Επιτροπές καλούνται να ελέγξουν τον τρόπο εκτέλεσης ενός έργου από τον εργολάβο και όχι να το κρίνουν συνολικά βάσει του τι εν τέλει προσφέρει στην πόλη και τους πολίτες της. Και εδώ εντοπίζονται, για εμάς, οι μεγαλύτερες ενστάσεις.

Με λίγα λόγια:

Γιατί να δεσμεύσει ο Δήμος 2,9 εκατομμύρια € από τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους σε ένα έργο με πομπώδη τίτλο και μελέτη, που χρησιμοποιεί ακριβά και πολύπλοκα τεχνικά μέσα για να πετύχει με το ζόρι και μεγάλο κόστος συντήρησης ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να πετύχει ευκολότερα (και φθηνότερα) με απλούστερους τρόπους; Γιατί δεν προχώρησε ο Δήμος σε βιο-κλιματισμό με φυσικά μέσα, επενδύοντας απλά και μόνο στην επέκταση των πεζοδρομίων, την δραστική αύξηση του ποσοστού κάλυψης πρασίνου στην περιοχή, και σε μια κανονιστική τακτοποίηση της κίνησης/κυκλοφορίας των οχημάτων;

Εν τέλει, προς τι όλη αυτή η διαφήμιση ενός έργου που λίγο ως πολύ προβλήθηκε σαν να επρόκειτο να εγκαθιστά τους «κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας» σε μια υποβαθμισμένη περιοχή; Για να καλούμαστε μετά να παραλάβουμε βουλωμένες νεροκουρτίνες που έχουν μετατραπεί, έξι μόνο μήνες μετά την παράδοσή τους για χρήση, από εστίες βιοκλιματισμού σε βουλωμένες εστίες συσσώρευσης ρύπων που καταναλώνουν άσκοπα ρεύμα (και ορισμένες, νερό); Ή μήπως αξίζει μια παρέμβαση τέτοιας έκτασης και κόστους μόνο και μόνο για να «φτιάξουν βιτρίνα» τα μαγαζιά της εστίασης και της αναψυχής που βρίσκονται στην περιοχή;

Ζούμε σε μια χώρα που βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, δεν διαθέτει πλέον παρά ελάχιστα χρηματοδοτικά μέσα για τις δημόσιες/δημοτικές επενδύσεις, την ίδια στιγμή που οι δημόσιες υποδομές παρακμάζουν, οι δυνατότητες εξασφάλισης των προς του ζην και η ποιότητα ζωής υποβαθμίζονται διαρκώς. Κι εμείς τι κάνουμε; Παίζουμε ακόμα τους νεόπλουτους με στομφώδεις αναπλάσεις καλλωπισμού, με επενδύσεις καταναλωτικού χαρακτήρα που ξοδεύουν ευρωπαϊκούς πόρους για να αγοράσουν εν τέλει αχρείαστα και ακριβά… ευρωπαϊκά συστήματα επιδιδόμενοι στον «λαϊκισμό της μακέτας»;

Αυτές οι νοοτροπίες θα έπρεπε ήδη να είχαν τελειώσει από το 2009, χρονιά που εκδηλώθηκε η κρίση στην χώρα μας. Και όμως, συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν τον άνθρωπο που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και μονολογεί στον εαυτό του «μέχρι εδώ όλα καλά» μέχρι την στιγμή που θα σκάσει στο έδαφος.

Η διοίκηση του Δήμου, εκλεγμένη εξάλλου από εκείνους που την επέλεξαν, ας κάνει ό,τι θέλει και ας αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Εμείς, αρνούμαστε να συμμετάσχουμε πλέον στις διαδικασίες παραλαβής αυτού του έργου, που στα μάτια μας αντιπροσωπεύει ένα μνημείο αυτών ακριβώς των νοοτροπιών που μας οδήγησαν πανεθνικώς σε αυτό το τέλμα. Γι’ αυτό και δεν υπογράφουμε τίποτα, ούτε επιθυμούμε να εμπλακούμε περαιτέρω στις διαδικασίες που αφορούν σε αυτό το έργο.

 

Όχι, τουλάχιστον όχι στο όνομά μας. Εμείς επιλεχθήκαμε από τον κόσμο που μας στήριξε για να βρισκόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης, προκειμένου να πολεμήσουμε αυτές τις νοοτροπίες. Και όχι για να τις εγκρίνουμε, έστω και «με επιφύλαξη».-

 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Στιγμιότυπο από την επίσημη διαδικασία αυτοψίας:

– Μένουμε Θεσσαλονίκη: «Εδώ (σ.σ. σημεία πέριξ των πιδάκων πλατείας Χρηματιστηρίου) γλυστράει και είναι επικίνδυνα για τους διαβάτες».

– Αρμόδιοι της υπηρεσίας που ανέλαβε την επίβλεψη: «Πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την μελέτη, και εγκρίθηκε σύμφωνα με τον νόμο».

– Μ.Θ.: Μα… γλυστράει δεν το βλέπετε;

– Απάντηση: «Η επιτροπή καλείται να παραλάβει ποιοτικά και ποσοτικά την εκτέλεση της τεχνικής μελέτης από τον εργολάβο. Δρα, υποδεικνύει και λειτουργεί αυστηρά σε αυτό το πλαίσιο».

Εν τέλει; Έπρεπε όντως να συμβεί ατύχημα, προκειμένου η επιβλέπουσα αρχή να αποδεχθεί ότι στην πλατεία Χρηματιστηρίου, υπάρχουν ολισθηρά σημεία. Όπως καταλαβαίνετε, άκρη δεν βγαίνει…

 

Διαβάστε την έκθεση της ομάδας ελέγχου του Μένουμε Θεσσαλονίκη

Διαβάστε την επιστολή παραίτησης που αποστείλαμε στον πρόεδρο του Δ.Σ.

Ορισμένες φωτογραφίες από την έκθεσή μας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s