Παρατηρητήριο Δημοτικού Συμβουλίου 30/03/2015

30/03/2015 – 7η Τακτική Συνεδρίαση

Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης

Και πάλι για τα ΤΟΠΣΑ, προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης εργαζομένων, τα οποία θλίβεται η καρδιά μας καθώς τα βλέπουμε να πηγαίνουν έτσι στράφι, αναλισκώμενα σε ως επί το πλείστο τυπικές επιμορφώσεις. Θέλαμε να καταθέσουμε τους βασικούς άξονες μιας εναλλακτικής δημοτικής στρατηγικής για την απασχόληση, αλλά εν τέλει το ζήτημα δεν συζητήθηκε. Ο Δήμος πρέπει να επεξεργαστεί έναν ολικό σχεδιασμό, για τα ΤΟΠΣΑ, που να βασίζεται σε μια συγκεκριμένη στρατηγική οικονομικής ανασυγκρότησης της πόλης. Πρέπει να καταγράψει τόσο την πραγματικότητα του ανενεργού ανθρώπινου δυναμικού όσο και την πραγματικότητα των υγιών επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που λειτουργούν στην πόλη, στον δευτερογενή της τομέα και στον αντίστοιχο τριτογενή τομέα. Και όταν λέμε καταγραφή, εννοούμε τους τομείς της ειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού, τις ανάγκες σε αυτό που έχουν οι υγιείς επιχειρήσεις, τις δυνατότητες που βλέπουν οι ίδιες για την αγορά κ.ο.κ. Να διαμορφώσει σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια ουσιαστικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, που θα προσανατολίζουν το ανενεργό ανθρώπινο δυναμικό της πόλης προς την ανταπόκριση των πραγματικών αναγκών και προοπτικών της οικονομίας της. Να χρησιμοποιήσει τα ΤΟΠΣΑ προς αυτήν την κατεύθυνση. Αποφασιστικό ρόλο σε όλα αυτά μπορεί να παίξει το Γραφείο Εργασίας που λειτουργεί στο Δήμο. Αρκεί να δημιουργήσει παραρτήματα σε κάθε δημοτική κοινότητα, και ταυτόχρονα να αλλάξει χαρακτήρα –από γραφείο υποδοχής ανέργων σε παρατηρητήριο, που καταγράφει και αξιολογεί την εργασιακή και επιχειρηματική πραγματικότητα της πόλης. Περισσότερα εν ευθέτω χρόνο με μια ειδική έκδοση που ετοιμάζουμε για μια εναλλακτική στρατηγική, για την οικονομική ανασυγκρότηση της πόλης.

Το Φιλοξενείο της Τούμπας
Την Κυριακή 29/03, ο Δήμος πραγματοποίησε μια δράση ενημέρωσης στον χώρο που θα εδρεύσει το Φιλοξενείο των Προσφύγων, στην Τούμπα. Ένα «ηβέντ» στο οποίο συμμετείχαν οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του Δημάρχου για τον εθελοντισμό και την κοινωνική κινητοποίηση (Λ. Λιάκου, Ν. Φωτίου), φοιτητές Αρχιτεκτονικής, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, και κάποιοι κάτοικοι της περιοχής. Θέμα της δράσης, καθώς και αγωνία των κατοίκων, είναι η αξιοποίηση των υπόλοιπων εγκαταστάσεων. Μιλήσαμε με μερίδα κατοίκων που συμμετείχαν στην δράση και μας μετέφεραν τα ακόλουθα: α) Η δράση δεν κατάφερε να καταγράψει αυτές τις αγωνίες, ούτε να ‘γεννήσει’ κάποιον μηχανισμό διαβούλευσης που θα τις αντιμετωπίσει. β) Έπρεπε να οργανωθεί καλύτερα, και να αποδοθεί μεγαλύτερο μέρος της πρωτοβουλίας στην ίδια την Δημοτική Κοινότητα, και τον Πρόεδρο, που γνωρίζει καλύτερα τους κατοίκους και την φυσιογνωμία της γειτονιάς. γ) Θεωρούν ότι αντίστοιχες δράσεις στο μέλλον θα πρέπει να προβλέπουν ενεργητικότερο ρόλο για τους ίδιους τους κατοίκους, και όχι να καλούνται σε μια εκδήλωση όπου λίγο ως πολύ έχουν και πάλι παθητικό ρόλο. δ) Προτείνουν την σύσταση μιας επιτροπής, με εκπροσώπους του δήμου και της δημοτικής κοινότητας, μηχανικούς της περιοχής, και συλλόγους, που θα δουν συνολικά το ζήτημα της αξιοποίησης των χώρων πέριξ του Φιλοξενείου, της οικολογικής αποκατάστασης του ρέματος ΥΦΑΝΕΤ κ.ο.κ. Η μερίδα αυτή είναι προφανώς υπέρ της εγκατάστασης του Φιλοξενείου στους Παλιούς Στάβλους, αλλά ζητά να υπάρξει πραγματική δημοκρατία και συμμετοχή στην αξιοποίηση των υπόλοιπων χώρων καθώς και στην ευρύτερη ανάπλαση της γειτονιάς.

Το Χωροταξιακό Αναπτυξιακό Σχέδιο
Συζητήσαμε, πολύ λίγο και πολύ αργά, το Χωροταξικό Αναπτυξιακό Σχέδιο που εισηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Διαβάζοντάς το, είναι να σε πιάνει απελπισία. Μια γενικόλογη έκθεση ιδεών, κακογραμμένη –που προδίδει αυτό που έλεγε ο Σεφέρης για τις «σπασμένες σκέψεις σε ξένες γλώσσες». Που επί της ουσίας αποσκοπεί στην συντήρηση του υπάρχοντος μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής, το οποίο «γεννάει» 35% γενική ανεργία, νεανική γύρω στο 60%, και μια μαζική φυγή ανθρώπινου δυναμικού, ως επί το πλείστον νεαρού και εξειδικευμένου, προς την Αττική, και χειρότερα, προς το εξωτερικό. Όλα αυτά δεν τα λαμβάνει διόλου υπόψη της η έκθεση, είναι λες και αυτοί που την έγραψαν να ζουν σε μάτριξ. Ακόμα δραματικότερο είναι το γεγονός ότι οι άξονες που θέτει αυτή η κατ’ ευφημισμόν έκθεση, θα χρησιμοποιηθούν για το ΕΣΠΑ 2015-2020. Από το οποίο μάλλον θα επωφεληθούν πάλι οι συνήθεις ύποπτοι, οι μεγάλοι τουριστικοί επιχειρηματίες, οι εργολάβοι, η βιομηχανία της εστίασης, τα «λοτζίστικς» κ.ο.κ.

Εμείς, θέσαμε επιγραμματικά τους όρους για μια εναλλακτική στρατηγική οικονομικής ανασυγκρότησης και πολιτιστικής αναγέννησης:

Α) Ένας νέος ενάρετος κύκλος παραγωγικής ανασυγκρότησης, στηριγμένος στις μικρές, και τις μεσαίες επιχειρήσεις, στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που χάνουμε, στην έρευνα και την καινοτομία.
Β) Στροφή των υπηρεσιών από την λιανική και τις προσωπικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας (υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις).
Γ) Διασύνδεση του τουρισμού με την βαριά ιστορική κληρονομιά της περιοχής (μορφές συνεδριακού τουρισμού, εκπαιδευτικού τουρισμού) καθώς και με τον διατροφικό της πλούτο (και άρα, σύνδεση του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή).
Δ) Αποεμπορευματοποίηση των Δημόσιων Χώρων, του Περιβάλλοντος, και εγκαθίδρυση μιας Πολιτικής Πολιτισμού για την Πνευματική Αναγέννηση της χώρας και της Κεντρικής Μακεδονίας, που θα στηρίζεται στον «εκσυγχρονισμό της παράδοσής μας» αξιοποιώντας τον αστείρευτο πολιτιστικό πλούτο της ελληνικής διαχρονίας προς την κατεύθυνση της ισότιμης συμμετοχής μας σε μια οικουμένη-μωσαϊκού πολιτισμών.

Αυτά, επιγραμματικά, και όπως έχουμε πει, ήδη έχει γίνει μια δουλειά συγκεκριμενοποίησης, η οποία σύντομα θα δημοσιοποιηθεί. Ένα τελευταίο: Οι ιθύνοντες αυτών των σχεδιασμών, θα πρέπει να καταλάβουν ότι,αν η συμπίεση του εργατικού κόστους ήταν συνταγή για την οικονομική επιτυχία, σήμερα στην παγκόσμια οικονομία θα πρωτοστατούσε το… Μπαγκλαντές, και οι Σουηδοί θα έφευγαν… μετανάστες.

Φαγητό για Διπλωματία
Κληθήκαμε να ψηφίσουμε την συμμετοχή του Δημάρχου, Γ. Μπουτάρη, στην σειρά συναντήσεων «Φαγητό και Διπλωματία», που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, από το Πανεπιστήμιο Καντίρ Χας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προγράμματος, αυτό: «σκοπεύει να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ των μη-κρατικών παραγόντων, όπως οι επιχειρηματίες, οι πανεπιστημιακοί και οι αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, συγκεντρώνοντάς τους σε μια σειρά δείπνων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Μαύρης Θάλασσας (μια πρωτοβουλία του Γερμανικού Ταμείου Μάρσαλ) και αρχικώς σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τον πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό διάλογο μεταξύ της Αρμενίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας». Κατ’ αρχάς, όπως έχουμε ξαναπεί και στο δημοτικό συμβούλιο, το Αμερικάνικο Ίδρυμα ‘Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ’ αποτελεί βραχίονα της αμερικανικής εξωτερικής πολτιικής, και έχει εμπλακεί στην αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας. Δεύτερον, το πρόγραμμα ως σύλληψη θίγει την δική μας πολιτική αισθητική, διότι, την ίδια στιγμή που στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής συντελούνται επάλληλες γενοκτονίες και τρομακτικές πολιτιστικές/εθνοτικές συγκρούσεις, μέρος των ελίτ καλείται σε δείπνα με έθνικ γκουρμέ πιάτα. Μας θυμίζει, τον Μεσαίωνα, όπως είπαμε στον Δήμαρχο, όπου οι Ευγενείς συνέρχονταν να συζητήσουν για γεωπολιτικά και οικονομικά ζητήματα και τις τύχες των υπηκόων τους τρώγοντας… ορτύκια. Έλεος.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s